Äänileikkeiden käyttämättä jättäminen

Koirasi tilannetta selvittävissä kartoituksissa on vastausvaihtoehtoja, jotka voivat neuvoa sinua olemaan käyttämättä äänileikkeitä. Itse nauhoitetut äänileikkeet ovat parhaimmillaan toimiva apuväline, mutta joissakin tilanteissa niiden käyttäminen ei ole järkevää koiran oppimiseen liittyvistä syistä. Tällaisia tilanteita voi olla useita ja joissakin niistä äänileikkeet voivat olla myös haitallisia. Tällä sivulla kuvaamme yleisimmät syyt siihen, ettei äänileikkeiden kokeilua suositella.

Esimerkkitilanteita, joissa äänileikkeitä ei tulisi käyttää

  • koirat, jotka kokevat yksin olemisen aikana pelkoa tai ahdistuneisuutta.
  • koirat, jotka haukkuvat usein saadakseen omistajansa huomion.
  • koirat, jotka haukkuvat asunnon ulkopuolelta tulevia ääniä myös omistajan läsnäollessa, eivätkä rauhoitu omistajan pyynnöstä
  • koirat, joiden oppimishistoriassa on tietynlaisia harjoituksia, jotka voivat vaikuttaa koiran haukkumisen lisääntymiseen äänileikkeiden seurauksena

Seuraavissa kappaleissa saat lisätietoa tilanteista, joissa äänipalautetta ei suositella käytettäväksi.

Koirat, jotka kokevat yksin olemisen aikana pelkoa tai ahdistuneisuutta

Omistajan äänileikkeiden käyttö ei harmillisesti ole pelokkaiden koirien kohdalla ratkaisu. Ihmisen ääni voi saada koiran pyrkimään entistä voimakkaammin ihmisen luokse. Pelonsekaisessa tilassa koira ei todennäköisesti tunnista äänileikkeestä omistajan antamaa ohjetta rauhoittumiseen, vaan saattaa esimerkiksi luulla omistajan olevan lähettyvillä tai ei muuten pysty vastaanottamaan omistajan ohjetta. Koska äänileikkeiden vaikutus on epävarma ja koiran kokonaisvaltainen hyvinvointi vaarantuu pelon ja mahdollisten pakenemisyritysten vuoksi, äänileikkeet kannattaa jättää tässä yhteydessä kokonaan kokeilematta ja lopettaa koiran yksinolot.

Koirat, jotka haukkuvat usein saadakseen omistajan huomion

Äänileikkeen kuuluminen voi lisätä koiran haukkumista, jos koiralla on muutenkin taipumusta haukkua omistajan huomion tavoittamiseksi. Tällainen koira saattaa olla yksin ollessaan tylsistynyt tai turhautunut, ja pyrkiä siksi aikaansaamaan omistajassa reaktiota. Äänileikkeestä kuuluva omistajan ääni voi olla koiran käyttäytymistä vahvistava palkkio. Pidemmän ajan kuluessa haukkumisreaktio, joka johtaa äänileikkeen kuulumiseen, muttei omistajan paluuseen, voi myös loppua. Koulutustermein puhutaan sammuttamisesta. Sammuttaminen on kuitenkin voimakas työkalu, joka voi turhauttaa koiraa ja heikentää sen hyvinvointia. Varmaa on myös, että käyttäytyminen ennen sammumisreaktiota ehtii aiheuttaa koiralle lisästressiä. Sammuttaminen ei ole vaihtoehto koiran yksinolokoulutukselle, vaikka koira näennäisesti hiljeneekin sammuttamisen seurauksena.

Yksi aiemmin kerrotuista eroava vaihtoehto on myös, että omistajan äänipalautteesta tulee koiralle merkityksetön, jos se ei johda omistajan paluuseen. Tällaisesta tilanteesta ei ole myöskään koulutuksellista hyötyä. Äänileikkeen kokeilematta jättämiseen tällaisessa tapauksessa on siis vain puoltavia perusteita.

Koirat, jotka haukkuvat rappukäytävän ääniä myös omistajan läsnäollessa eivätkä rauhoitu omistajan pyynnöstä

Jos koira ei rauhoitu haukkuessaan kodin ulkopuolelta kuuluvia ääniä omistajan läsnäollessa, rauhoittava äänipalaute ei todennäköisesti toimi myöskään omistajan ollessa poissa kotoa. Äänipalautteen toistuminen voi lähinnä vahvistaa koiran vahtihaukkumista, jos koira saa omistajan äänen kuuluviin haukkumisestaan. Osa koirista voi kokea omistajan äänen palkkiona, mutta on myös koiria joiden haukkumiskäyttäytyminen voi vahvistua mistä tahansa ympäristön muutoksesta, eli esimerkiksi äänestä. Monet näistä koirista vahtihaukkuvat. Vaihtoehtoisesti äänipalaute voi olla merkityksetön. Todennäköisimmin se kuitenkin vahvistaa entisestään koiralle tuttua ketjua, jossa koira haukkuu ja omistaja rauhoittelee koiraa - ja koira jatkaa haukkumista.

Koirat, joiden oppimishistoriassa on tietynlaisia harjoituksia

Jos koiran oppimishistoriassa on toistettu harjoituksia, joissa omistaja on palannut ulko-ovesta haukkumisen aikana tai pian haukkumisen jälkeen, äänileikkeestä kuuluva omistajan ääni voi vahvistaa ennestään tuttua kaavaa.

Jos koira kokee saavansa omistajan lähemmäs haukkumisella, se voi suhtautua hyvin sinnikkäästi haukkumiseen tavoitellen omistajan paluuta.

Yhteenveto

Äänileikkeiden käyttämistä voi kokeilla koiralla, joka ei koe pelkoa tai ahdistuneisuutta yksin olemisen aikana. Leikkeistä voi hyötyä esimerkiksi kotona tylsistynyt tai yksinolon aikaisesta rauhoittumisesta hieman epävarma koira, jolle on opetettu rauhoittumiseen liittyvä sanonta. Äänileikkeidenkin käytön aloittamisen yhteydessä tulisi kuitenkin aina huomioita koiran hyvinvointitekijät ja mahdollisuus oppia yksin olemiseen, eikä nojata koulutusta pelkästään äänileikkeiden varaan. Lisäksi on tärkeää ymmärtää, että äänipalautteen ei ole tarkoitus kieltää koiraa, sillä rankaiseminen voi johtaa lisääntyviin ongelmiin. Voit lukea äänipalautteen käyttöohjeita tästä: Äänipalautteen käyttäminen koulutuksessa.

Samat toimenpiteet on mielekästä tehdä seuraavaksi myös sellaisen koiran kanssa, jolle ei suositella äänileikkeitä. Voit lukea lisää hyvinvointitekijöiden kehittämisestä kattavasta tietopaketistamme.

build 30f0d02