Tutkimus koiran yksinolo-ongelmista ja niihin vaikuttamisesta

Digital Dogsitter on paitsi hyödyllinen sovellus yksin kotona olevan koiran seuraamiseen, myös tarvittaessa rauhoittelemaan yksin ääntelevää koiraa. Ohjelma mahdollistaa tämän automaattisten, omistajan puheäänestä koostettujen leikkeiden kautta. Ymmärrettävästi äänipalautteiden toimivuus voi herättää epäilyksiä ja arveluita siitä, mahtaako se oikeasti vaikuttaa koiraan toivotulla tavalla.

Äänipalautteidemme toimivuudesta on nyt tehty vertaisarvioitu, Applied Animal Behaviour Science -tiedejulkaisussa julkaistu tutkimus. Tutkimusartikkeli Digital Dogsitter® reduces vocalization in dogs suffering from separation-related problems on vapaasti ladattavissa ja luettavissa osoitteessa https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168159121002471. Tutkimuksen teki Katriina Tiira FT (katriina.tiira@helsinki.fi).

Tutkimus kertoo Digital Dogsitterin vähentävän merkittävästi koiran haukkumisen määrää yksinolon aikana

Jo entuudestaan tiesimme ohjelman toimivan ja auttavan yksinolo-ongelmaisia koiria. Tiesimme myös, että äänipalautteet ovat helpottaneet tuhansien koiranomistajien ja koirien elämää, koska he ovat kertoneet siitä meille. Olimme silti itsekin yllättyneitä siitä, kuinka tehokkaaksi äänipalautteet osoittautuivat tieteellisessä tutkimuksessa. 40:llä tutkimusjakson loppuun asti suorittaneella koiralla ääntelyn sekuntimäärä väheni kahdessa viikossa 95,7%, ja kovien äänten lukumääräkin 58,2%. Nämä ovat todella hyviä tuloksia ja paljon parempia, kuin mitä aiemmissa tutkimuksissa on havaittu muilla menetelmillä. Myös omistajien oman kokemuksen mukaan ohjelma oli helpottanut tilannetta. Seurantatutkimuksessa osoittautui, että suurimmalla osalla koirista vaikutukset näkyivät vielä kahdeksan kuukauden jälkeen vähäisempänä oireiluna ja myös tuhoaminen yksinolon aikana väheni.

Tutkimuksessa ei ollut mahdollista selvittää tarkemmin koiran mielentilaa ja stressitasoja, mikä yleensäkin tällaisissa tutkimuksissa on haastavaa. Koejakson jälkeen osallistujilta kysyttiin heidän mielipidettään siitä, oliko ohjelmasta ollut apua yksinolo-oireiden vähentämisessä, mihin 53,5% vastasi, että erittäin paljon tai paljon ja 34,9%, että jonkin verran. Joka tapauksessa tutkimus osoittaa koirien haukkumisen ja muun ääntelyn vähentyneen merkittävästi, mikä saattaa kertoa myös muiden oireiden lievenemisestä ja voi joidenkin kotien elämäntilanteessa olla ratkaisevan tärkeää.

Kliinisen diagnoosin tekeminen koiran yksinolo-ongelman syistä ja taustoista on edelleen suositeltavaa ennen yksinolon oireiden hoitoa, mutta tutkimuksen mukaan ilman varsinaista taustaselvitystäkin saattavat yksinolon ongelmat vähentyä joillakin koirilla oikea-aikaisen äänipalautteen avulla.

Äänipalautteet eivät ole korvaava vaihtoehto kunnolliselle yksinolokoulutukselle. Niistä kuitenkin saattaa olla apua yksinolon harjoittelussa. Ennen äänipalautteiden käyttämistä suosittelemme lukemaan ohjeet äänipalautteen käyttämiseen koulutuksessa ja tekemään Oirekartoitusksen äänipalautteiden käyttöön, joka pyrkii arvioimaan voisiko äänipalautteet sopia kyseiselle koiralle.

Kiitos kaikille tutkimukseen osallistuneille!

Digital Dogsitter logo Jotta koirallasi olisi hyvä olla kotona
Digital Dogsitter logo
build 332bc1d