Koiran yksinolon ABC - videoluento

Videoluento käsittelee perusasiat koiran yksinolokoulutuksesta sekä eroahdistuksesta ja muista ongelmista, joita yksinoloon saattaa liittyä. Sisältää käytännön harjoituksia ja vinkkejä.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
 • Chapters
 • descriptions off, selected
 • captions and subtitles off, selected
  • Eroahdistus ja muut yksinolemisen ongelmat
  • Yksinolokoulutuksen perusteet
  • Yksinolo-osaamisen tavoitteet
  • Miksi pelko on yksinoloharjoittelun este
  • Yksinolojen lopettaminen tarvittessa
  • Leporutiini
  • Siedättäminen
  • Koulutusaika, harjoitustoistojen määrä ja kesto
  • Lähtösignaalit harjoituksissa
  • Reaktion muutospiste (threshold)
  • Tilan rajaaminen

  Online-videoluento (yht. 103 minuuttia) Katsottavissa 30 päivää ostosta Hinta: 36

  Aiheita ovat mm. harjoittelun yleisimmät sudenkuopat, laadukkaan koulutuksen tärkeimmät perusteet, sekä yksinolo-osaamisen keskeiset tavoitteet. Harjoittelun vaiheet esitellään selkeästi yksitellen. Yksinoloharjoittelun haastavatkin aiheet, kuten joskus pelon vuoksi pakollinen koiran yksinolojen lopettaminen, käsitellään yksinkertaisesti ja käytännönläheisesti, jotta kuulijat voivat tehdä parhaita päätöksiä oman harjoittelunsa edistämiseksi.

  Osallistuneet ovat kuvailleet löytäneensä uudenlaisen ymmärryksen koiransa yksilöllisen ongelman hoitamiseen ja syitä harjoittelunsa toistuviin ongelmatilanteisiin. Moni kuulija on pohtinut, että olisi toivonut ajan ja huolen säästämiseksi nähneensä luennon jo kauan aikaa ennen pitkäkestoista, tuloksetonta harjoittelua. Laajalle aiheelle rajallisesta luentoajasta huolimatta luennolla on ollut käänteentekevä vaikutus kuulijoiden yksinoloharjoitteluun.

  Luennoija

  Video

  Koiran yksinolon ABC

  Koiran yksinolon ABC-luento
  • Yksinolo-ongelmien hoitaminen on mahdollista. Tämä luento antaa kokonaiskuvan yksinolokoulutuksesta, mitä se tarkoittaa ja mitä se vaatii.

  • Kuinka koiran odotuksia ja tunnetilaa saadaan muutettua.

  • Yksinolo-ongelmien luokittelu.

  • Mitä eroahdistus tarkoittaa? Koiran eroahdistus on geneettisperäinen syndrooma, johon liittyy vahvoja pelko- tai paniikkitiloja.

  • Muut yksinolo-ongelmat voivat liittyä mm. hyvinvointiin, terveysongelmiin, tylsistymiseen tai oppimishistoriaan. Miten ne voi tunnistaa?

  • Separation Related Problems -jaottelun kartta. Pelot, ahdistuneisuus, turhautuminen, tylsyys.

  • Mind-map koiran hyvinvointiin liittyvistä asioista. Käytöshaasteet, ravinto, terveys, ilot ja surut, aikabudjetti, ennakoitavuus ja valinnat.

  • Pitkä (ei-kattava) lista yksinolon stressi-indikaattoreista. Äänteleminen, täriseminen, kiinnittyminen omistajaan, huulten ja nenän lipaisu jne.

  • Miksi koiraa ei voi kouluttaa yksinoloon jos pelottavat yksinolot jatkuvat? Koiralle ei voi opettaa asiaa samaan aikaan sekä turvalliseksi että pelottavaksi.

  • Pelko voi saada aikaan koirassa monenlaisia seurauksia, mm. aggressiivisuutta, lamaantumista, erilaisia sairauksia ja neurologisia muutoksia.

  • Koulutusprosessin voi jakaa eri osa-alueisiin, joita ovat hyvinvointi, rauhoittuminen, erillisyys, yksinolo ja lähtöön liittyvät vaikutteet, eli niin sanotut lähtösignaalit.

  • Helpoin yksittäinen asia, josta aloittaa yksinolokoulutus, on selventää koiralle, milloin hän pääsee mukaan ja milloin on aika jäädä yksin.

  • Leporutiini (emotionaalinen ja klassinen ehdollistuminen) ja leporutiinikehykset on koulutuksen työkalu, jonka avulla koira oppii rauhoittumista lepoon.

  • Siedättäminen tarkoittaa koiran emootion muuttamista asteittaisen lievän altistumisen avulla. Siedätys on ehdottoman tärkeää pitää koiran sietokyvyn murtumispisteen alapuolella.

  • Konkreettinen esimerkki yhden koiran harjoitussuunnitelmasta. Harjoitussuunnitelmat ovat aina koirakohtaisia, eli suunnitelmaa ei voi suoraan soveltaa muille koirille.

  • Yksinolon harjoittelussa toistojen määrä ja vaativuustaso on tärkeää pitää sopivalla tasolla. Toistojen tulee yhden harjoituksen sisällä siirtyä lyhyestä pidempään, eli helposta vaativampaan.

  • Koulutusaikojen ja harjoitusten vaativuuden ei tule nousta joka harjoituskerralla. On tärkeää vaihdella eri harjoituspäivinä harjoitusten vaativuutta ja suunnitella seuraavat harjoitukset aina koiran sen hetkisen osaamistason perusteella.

  • Lähtösignaalit, eli koiran havaitsemat vihjeet omistajan aikeista poistua, on tärkeä huomioida osana koiran yksinolon koulutusta. Lähtösignaaleja ovat esimerkiksi kenkien ja ulkovaatteiden pukeminen, laukun tai repun pakkaaminen ja avainten ääni.

  • Reaktion muutospiste (threshold) on keskeinen käsite koiran elekielen tulkitsemisessa. Muutospisteet ovat aina yksilöllisiä, joten on tärkeää osata tunnistaa oman koiran muutospisteet. Muutospisteiden tunnistaminen kertoo yksinolon harjoittelussa koiran ahdistuneisuuden tasosta.

  • Datan kerääminen koiran reaktioista on tärkeää tulevien harjoitusten ja muutosten tekemisessä. Ilman datan keräämistä on liki mahdoton suunnitella ja toteuttaa onnistunutta yksinolon koulutusta.

  • Tilan rajaaminen yksinolon koulutuksessa ei ole yksiselitteisesti hyvä tai huono asia. Rajaamaton tila antaa koiralle mahdollisuuden levätä hänelle sopivassa paikassa, mutta tietyissä tapaorientoituneissa ongelmissa (esimerkiksi jos koira haukkuu ikkunalla) tilan rajaaminen voi kuitenkin auttaa.

  • Yhteenveto toimivasta harjoittelusta. Sisältää ynnättynä tärkeimpiä asioita luennolta koskien yksinolon harjoittelua.

  • Mistä yksinolon harjoittelu kannattaa aloittaa? Tärkeimmät asiat ovat yksinolon kuvaaminen, hyvinvoinnin kehittäminen, tarvittavat hoitojärjestelyt ja kouluttaminen.


  Digital Dogsitter logo Jotta koirallasi olisi hyvä olla kotona
  build 332bc1d