Koiran leikki

Ihmiset ovat valinneet koiran lähimmäksi vieraslajikseen, koska koirilla on erityisen näkyviä sosiaalisia, sekä leikkisiä piirteitä. Osittain tämä johtuu koiran pentumaistumisesta ihmisten valittua luonnosta vähiten ihmisarat yksilöt, mutta vaikutusta on varmasti ollut myös susien leikkimisellä luonnossa. Leikkimisellä on molempien lajien kohdalla tärkeä tehtävä sosiaalisten suhteiden luomisen lisäksi esimerkiksi erilaisten taitojen, kuten saalistamisen harjoittelussa. Leikit tuottavatkin paitsi mielihyvää, myös ylläpitävät koiran ketteryyttä ja siten mahdollisuuksia selviytyä paremmin elinympäristössä. Leikki onkin paitsi koiran fysiologisen toiminnan, myös selviytymisen kokemuksen kannalta elintärkeää.

Koira lelun kanssa

Leikkimisen mahdollisuuksilla on merkittävä vaikutus koiran hyvinvointiin, joka puolestaan on tärkein osa koiran yksinolokoulutusta. Sosiaalisten suhteiden täyttymättömyys näkyy lähes varmasti yksinoloharjoittelun hankaloitumisena. Tästä syystä erityisesti yksinoloa harjoittelevan koiran arjesta tulisi löytyä mahdollisuuksia leikkiin sekä ihmisten että toisten koirien kanssa.

Kun koira ei leiki

Joskus kotiin saapunut perheenjäsen ei omistajien harmiksi olekaan leikkisä. Tällaisissa tapauksissa on syytä tutkia koiran terveydentila huolellisesti. Jos terveys ei selitä koiran leikkimisen vähäisyyttä, voi syy löytyä myös koiran elinolosuhteista. Esimerkiksi arjessa toistuva stressi ja pelot vähentävät usein koiran leikkimistä.

Ongelma voi olla myös koiran epäsosiaalisuus toisia koiria kohtaan. Epäsosiaalinen koira voi myös olla aidosti itsenäisempi yksilö, mutta todennäköisemmin se ei ole jostakin syystä saanut riittävästi turvallisia sosiaalisia tilanteita. Koiran omistajasta voi tuntua epävarmalta antaa koiran tavata toisia koiria, jos se ei vaikuta sosiaaliselta, tai se esimerkiksi haukkuu hihnassa vastaantulijoille. Paras vaihtoehto epävarmassa tilanteessa on antaa koiran tutustua ystävälliseksi ja sosiaalisesti taitavaksi tiedettyyn, omistajalle ennestään tuttuun koiraan, jonka kanssa koira voi tutustua rauhassa esimerkiksi koirapuiston aidan eri puolilla. Tällainen tulee aina toteuttaa kaksipuolisessa koirapuistossa ilman, että koirien tarvitsee olla kytkettynä.

Joskus syy leikin vähyyteen voi löytyä koiran ja sen omistajan leikkityylien yhteensopimattomuudesta tai vuorovaikutuksen ongelmista. Jos koira kokee omistajansa arvaamattomana, se voi vältellä leikkiä. Joskus leikissä myös näkyy ilmeisempiä syitä. Esimerkiksi narulelulla tai pehmolelulla leikkiessä koiran tulisi voittaa riittävän usein ja saada tarrata leluun kiinni koiralle mieluisilla tavoilla. Parhaassa leluleikissä on yleensä erilaisia vaiheita leluun tarraamisesta aina erilaisiin kiinnipitoihin, kuten lelussa roikkumiseen, sivulta toiselle vetämiseen tai koiraa itseään kohti repimiseen. Moni koira keskeyttää leikin kokonaan, jos leikki ei sisällä mieluisia vaiheita tai jos se sisältää jotakin epämiellyttävää, kuten lelun viemistä suoraan koiraa kohti sen suuhun. Lelun tulisi aina liikkua koirasta poispäin, maata myöten ja sivulta toiselle.

Osa koiranomistajista voi kokea, että koira ei leiki, jos se ei halua noutaa palloa tai keppiä. Kun noutoleikki ei innosta, kannattaa koiran kanssa kokeilla muita leikkejä. Pallon heittäminen itsessään on monella koiralle turhan kiihdyttävää jokatapauksessa.

Leikkityyli voi riippua rodusta

Koirat ovat rodusta riippuen jalostettu erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten paimentamiseen tai metsästämiseen. Leikitkin ovat usein erilaisia rodusta tai persoonallisista ominaisuuksista riippuen. Osa koirista nauttii enemmän painimisesta ja hammastelusta toisten koirien kaivatessa ennemmin jahtaamisleikkejä. Oman koiran leikkityyli selviää parhaiten mahdollistamalla sille turvallisia tilanteita toisten, sosiaalisten koirien kanssa. Hyviä tilanteita ovat kahden tai kolmen koiran leikkitilanteet. Sitä isommat porukat ovat harvalle koiralle riittävän rauhallisia tilanteita.

Paimenkoirat nauttivat usein asioiden paimentamisesta. Jos paimenleikkejä ei ole saatavilla tarpeeksi, voivat leikit siirtyä esimerkiksi imurin paimentamiseen. Epäsopivia leikkejä toivova koira kannattaa siinä hetkessä ohjata muuhun toimintaan ja miettiä samalla, kuinka tulevaisuudessa voisi tarjota koiralle enemmän paimenleikkejä. Esimerkiksi saalisleikit narulelulla ovat monelle koiralle erittäin mieluisia.

Jos koira nauttii painimisesta toisten koirien kanssa, se voi pitää myös ihmisen kanssa kovemmista otteista. Osa koirista tykkää painia myös ihmisen kanssa, kun osalle riittää esimerkiksi pieni kädellä kylkeen annettu leikkisä töytäisy repimisleikin ohessa.

Koira ja pallo

Iso osa koirista nauttii heittoleikeistä. Usein nautinnon ja ylikiihtyneisyyden raja on kuitenkin häilyvä ja koiranomistajan hankalasti tunnistettavissa. Heittoleikit voivat myös sisältää samanlaisia kehollisia reaktioita kuin moni ongelmakäyttäytyminen, jonka takia heittoleikit eivät välttämättä olekaan ongelmakäyttäytymisen kouluttamisen yhteydessä parhaita leikkejä. Jos vanhoja leikkityylejä vähennetään tai lopetetaan, ne tulisi kuitenkin aina voida korvata toisilla, sopivammilla leikeillä. Heittoleikkien kiihdyttävyyttä voi paikata esimerkiksi erilaisilla impulssikontrollileikeillä, jotka tehdään samanlaisella lelulla ja jotka sisältävät samoja elementtejä ilman pelkkää ylikiihdyttävää vaikutusta.

Hallitsematon leikki

Joskus koiranomistajat kertovat, että koiran leikittäminen on mahdotonta koiran ylikiihtyvyyden takia. Koira voi esimerkiksi hyppiä vasten ja näykkiä omistajaa kovaakin. Tilanteen ratkaisemiseen kaivataan kuitenkin yleensä tekemättä jättämisen sijaan tehokkaampaa ongelmanratkaisua, jotta koira pystyisi olemaan tasapainoinen. Leikin ylikiihtyminen on aina merkki ongelmasta. Ongelman ratkaisemiseksi tulisi ymmärtää ylikiihtyneisyyden syitä, sillä pelkästään kiihdyttävän tekemisen estäminen aiheuttaa jatkossa yhä enemmän ylikiihtyneisyyttä.

Ylikiihtyneen leikin aiheuttajia:

 • Vähäiset leikin mahdollisuudet
  Kun leikkiä ei ole tarpeeksi ja se keskeytyy usein konfliktiin, koiran odotukset leikkiä kohtaan kasvavat entisestään. Tunteiden hallitsemisesta tulee yhä haastavampaa ja positiivisiin, leikistä innostuviin tunteisiin voi alkaa sekoittua myös turhautumista.
 • Terveydelliset ongelmat
  Terveysongelmainen koira ei usein hidasta vauhtiaan, vaan hyödyntää kehon luonnollista kipulääkettä: adrenaliinia. Koirilla on usein sitä enemmän vauhtia, mitä enemmän niillä on kipuja.
 • Oppimishistoria
  Jos koira on päässyt käsiksi leluihin hyppimällä omistajaansa vasten tai esimerkiksi näykkimällä käsiä, ovat nämä käyttäytymiset koiran näkökulmasta usein osa leikkiä. Uusien leikkien opetteleminen voi auttaa. Todennäköisempää on kuitenkin, että käyttäytymiset ovat seurausta koiran kiihtyneisyydestä, joka johtuu hyvinvoinnista ennemmin kuin vain oppimisesta.
 • Vuorovaikutussuhde omistajan kanssa
  Koiran kasvatusmenetelmät vaikuttavat paljon koiran viretiloihin. Tutkimusten mukaan koiran rankaiseminen ja epävarmuutta herättävä ympäristö aiheuttavat koirassa esimerkiksi ennakoivaa turhautuneisuutta ja aggressiivisuutta. Koiran ohjaamisessa tulisi keskittyä koiran rohkaisemiseen ja palkitsemiseen monista syistä, mutta leikin suhteen mm., jotta koira ei ennakoisi tulevia rankaisuja tai omistajan hermostumista osoittamalla ylikiihtyneisyyttä leikin kaikissa vaiheissa.
 • Heikentynyt palautuminen
  Joskus koiran elämässä voi olla liian vähän palauttavia tekijöitä. Huonosti palautunut koira voi olla väsynyt ja ylikuormittunut, joka näkyy elämässä ylikiihtymisenä.

Loppusanat

Sosiaalinen koira kaipaa paljon leikkejä, jotta sen mieli ja keho voivat tukea koiran tasapainoisuutta. Leikit ihmisen kanssa ovat parhaimmillaan mieluisia molemmille osapuolille. Sopivia yhteisleikkejä kannattaa harjoitella, jos yhteistä säveltä ei ole vielä löytynyt! Uusien leikkityylien kokeileminen ilahduttaa varmasti myös jo paljon leikkivää koiraa.

Jos koira ei leiki, sen terveydentila tulee tarkistaa. Tämän lisäksi arjen pelot voivat tuottaa leikin estävää kuormaa. Näissä tilanteissa koiran hyvinvointi tulee laittaa etusijalle, kunnes koira pystyy elämään normaalia elämää leikkeineen päivineen.

Yksinolokoulutuksen kannalta leikkiminen on erittäin tärkeä kulmakivi. Leikkimisen vajaus tulisi ratkaista muiden hyvinvointitekijöiden ohessa jo ennen varsinaisen koulutuksen aloittamista.

Digital Dogsitter logo Jotta koirallasi olisi hyvä olla kotona

Kokeile ilmaiseksi Digital Dogsitteriä

 • Helppo tapa seurata, miten koirasi voi kotona
 • Ystävällisin keino rauhoittaa koira sen jäädessä yksin
 • Toimiva työkalu yksinolokoulutuksen avuksi
build e584c1c