Koiran yksinolojen lopettaminen

Koirasi yksinolon kouluttaja tai Digital Dogsitterin kartoitus koirasi tilanteesta voivat neuvoa sinua lopettamaan koirasi yksinolot. Yksinolon aikana pelkoa kokevien koirien tilanne tosiaankin vaatii oppimisteoreettisista syistä yksinolojen lopettamisen ja tilanteen äärelle pysähtymisen ongelman ratkaisemiseksi. Ohje voi tuntua haastavalta, sillä arjen sujuminen täytyy tietenkin ratkaista jollakin tavalla. Onneksi tilanteeseen on olemassa useita käytännön ratkaisuja, eikä yksinolojen lopettaminen koulutuksen ajaksi tarkoita, ettei koira voisi koskaan tulevaisuudessa olla yksin kotona. Ratkaisuja yksinolon lopettamiseen löydät tämän artikkelin loppupuoliskolta. Tilanne on kuitenkin nollattava, jottei koiran hyvinvointi vaarannu tai vääränlaista oppimista yksin olemisesta tapahdu lisää. Aihe yksinolojen lopettamisesta on kuitenkin aina haastava sekä kouluttajalle että koiran omistajille, sillä se herättää ymmärrettävästi paljon tunteita: kuinka selvitä elämän uudelleenjärjestelystä ja onko se todella aivan pakollista tehdä?

Yksinolon kouluttaminen ei onnistu, jos koiralla on samaan aikaan pelon täyttämiä, joko säännöllisiä tai satunnaisiakin yksinoloja. Koiralle ei voida opettaa tässä asiassa tunnetilan suhteen samaan aikaan kahta asiaa: että yksinolot ovat välillä pakollisia, liian pitkiä ja pelottavia, mutta välillä harjoituksissa jotakin muuta. Tutkimustiedon perusteella on täysin kiistatonta, että yksinoloharjoitukset valuvat pelottavien yksinolojen jatkuessa hukkaan.

Koira kyljellään peitolla

Pelon toistaminen voimistaa ongelmaa

Digital Dogsitterin kartoituksen kysymykset on rakennettu niin, että koiran pelon ja ahdistuneisuuden oireet erottuvat joukosta. Juuri nämä ovat erityisen tärkeitä tunnistaa, sillä ne lisääntyvät tapahtuessaan. Koira ei voi puutteellisten kognitiivisten kykyjensä vuoksi ihmisen tavoin todeta jälkikäteen, ettei tilanteessa ollutkaan syytä paniikkiin. Yksin jätetty, pelokas koira kokeekin kaiken tilanteeseen liittyvän pelon aiheellisena, ja näin tilanteen toistaminen aiheuttaa pelon voimistumista. Jos pelkäävä koira jätetään yksin, puhutaan pelolle altistamisesta. Liiallinen, eli pelkoa tai ahdistuneisuutta aiheuttava altistaminen ei johda koiran tottumiseen tai siedättymiseen, vaan ylläpitää ja lisää ongelmakäyttäytymistä.

Pitkällä aikavälillä koira voi sairastua fyysisesti pelon tuottaman stressin seurauksena tai satuttaa itsensä kotona. Pelokkailta koirilta löydetään usein esimerkiksi kynsivaurioita ja toisinaan myös erilaisia murtumia ulospääsy-yritysten takia. Hurjimmillaan koirat voivat yrittää poistua asunnosta jopa ikkunalasin läpi. Näiden akuuttien vaaratilanteiden lisäksi ongelmakäyttäytyminen pysyy yllä tai voimistuu, jolloin koiran kokonaisvaltainen hyvinvointi heikkenee. Tämä alkaa usein näkyä myös lisääntyvinä käyttäytymisen ongelmina muilla elämän osa-alueilla.

Ongelman ratkaisemiseksi mahdollisimman nopeasti ja parhaalla tavalla suosittelemme yhteydenottoa ammattiinsa kouluttautuneeseen kouluttajaan. Tarkista, että valitsemallasi kouluttajalla on ammattitutkinto tai muu soveltuva alan koulutus oppilaitoksesta. Kouluttajalista-sivultamme löydät kouluttajia, joilla on valmiudet auttaa koiran yksinolo-ongelmien kanssa.

Omat äänileikkeet ja pelko

Digital Dogsitterilla on koiran yksinolon seuraamisen lisäksi mahdollista soittaa koiralle omistajan äänestä nauhoitettuja äänileikkeitä aina koiran ääntelyn yltyessä. Omistajan äänipalautteiden soittaminen koiralle ei kuitenkaan harmillisesti ole pelokkaiden koirien kohdalla ratkaisu. Ihmisen ääni voi saada koiran pyrkimään entistä voimakkaammin ulos asunnosta, tai vähintään olla koiralle merkityksetön asia. Pelonsekaisessa tilassa koira ei välttämättä tunnista äänileikkeestä omistajan antamaa ohjetta rauhoittumiseen, vaan saattaa esimerkiksi luulla omistajan olevan lähettyvillä. Koska äänileikkeiden vaikutus on epävarma ja koiran kokonaisvaltainen hyvinvointi vaarantuu pelon ja mahdollisten pakenemisyritysten vuoksi, äänileikkeet kannattaa jättää tässä yhteydessä kokonaan kokeilematta ja päättää koiran yksinolot koulutussuunnitelman rakentamisen ajaksi. Myös Suomen eläinsuojelulainsäädöntöä tulkitaan koirien turvallisuuden takaamiseksi niin, ettei pelkäävää koiraa tulisi jättää yksin kotiin.

Jos epäilet vahvasti, että koirasi ei ole voimakkaasti pelokas Digital Dogsitterin Oirekartoituksen testituloksesta huolimatta ja koet, että se kuitenkin hyötyisi omistajan äänipalautteista, voit kokeilla Digital Dogsitterin äänileikkeitä etähallintatyökalun avulla. Kirjautumalla palveluun toisesta laitteesta, voit seurata koirasi käyttäytymistä kodin ulkopuolella reaaliaikaisesti ja laittaa äänileikkeet pois päältä, jos ne eivät rauhoita koiraasi. Keskeytä kokeilu, jos äänileikkeet eivät rauhoita koiraasi heti muutamien äänipalautteiden aikana, ja lopeta koirasi yksinolot ohjeistuksen mukaan. Huomaa, että pelokkaan ja/tai itsensä mahdollisesti satuttavan koiran yksin jättäminen äänileikkeiden kokeilemiseksi voi olla koiran hyvinvoinnin kannalta haitallista. Kokeile äänileikkeitä vain koiralla, joka ei reagoi ahdistuneisuudella jo ennen lähtöäsi. Ole valmis keskeyttämään kokeilu heti, jos koira oireilee. Tutustu etähallinnan käyttöön ohjesivulta. Jos haluat kokeilla äänileikkeitä, tutustu niiden käytön ohjeistukseen Äänipalautteen käyttäminen koulutuksessa -ohjesivulta. Äänileikkeiden käyttö vaatii ennakkoharjoittelua.

Ratkaisuja arjen jatkamiseen

Koiran yksinolojen lopettaminen tuo monissa perheissä arkeen haasteita hoitopaikan järjestämiseksi. Jos koira pelkää yksin olemista, tilanne on kuitenkin pakottava. Siksi ongelman ratkaisemiseksi on keksittävä hoitojärjestely.

Vaihtoehtoja:

  • Koirahoitolat ja koirapäiväkodit järjestävät koirien päivähoitoa juuri eroahdistuskoirien omistajien tarpeisiin. Monessa paikassa on edullisempi kuukausihinta verrattuna yksittäisen hoidon ostamiseen.
  • Sukulaiset tai ystävät voivat viettää mielellään aikaa koirasi kanssa.
  • Toisen yksinolo-ongelmaisen koiran omistajat voivat olla yllättävä apu. Esimerkiksi Facebookin ryhmissä on ihmisiä, jotka ovat samassa tilanteessa. Jos koiranne tulevat toimeen keskenään, ehkä hoitoja voisi järjestää myös vielä tuntemattoman vertaisryhmäläisen kanssa.
  • Myös muut koiran omistajat voivat kiinnostua koiran hoidosta, jos vastineeksi otat välillä heidän koiransa hoitoon tarpeen vaatiessa.
  • Sosiaalisen median koiranhoitoryhmissä moni etsii hoitokoiraa virkistämään arkeaan.
  • Koiran ottaminen mukaan töihin on nykyään joissain työpaikoissa vaihtoehto. Toimistokoira virkistää työympäristöä!
  • Älä pelkää ottaa yhteyttä myös tuntemattomiin! Esimerkiksi taloyhtiön ilmoitustaulun kautta voit löytää talossasi asuvia opiskelijoita, jotka kaipaavat rauhallista opiskelupaikkaa päivisin, tai seuraa kaipaavia eläkeläisiä.
  • Monet eroahdistuskoirien omistajat ovat löytäneet pakkoraossa yllättäviä ratkaisuja sosiaalisen median ryhmien kautta: oman koiran kuva ja kertomus tilanteestanne voi herättää yllättävän paljon kiinnostusta. Ratkaisu voi tuntua aluksi olevan omalla epämukavuusalueella, mutta tätä kannattaa ehdottomasti kokeilla viimeistään jos muut keinot on käytetty. Moni on yllättynyt hyvin positiivisesti uusista hoitoverkostoista!

Hoidon järjestämisen kanssa vain mielikuvitus on rajana ja vaihtoehtoja on paljon. Jos sinulla ei ole arjessa tuttuja vaihtoehtoja hoitajiksi, voit hyvin todennäköisesti silti löytää sopivan hoitoratkaisun kohtuullisella vaivannäöllä. Tärkeintä on tarttua toimeen.

Terveydentilan tarkistaminen

Monen koiran eskaloitunut ongelmakäyttäytyminen liittyy koiran terveyden ongelmiin. Samaan aikaan koiran omistajasta voi tuntua, että koira on ehdottomasti terve. Terveyden ongelmien tunnistamista hankaloittava tekijä on, että sairastunutkin koira voi syödä, juoda, leikkiä ja hyppiä aivan normaalisti, sillä koira on kivun ja huonovointisuuden piilottamisen mestari. Oman koiran kanssa eläessä myös näkyvät oireet alkavat helposti tuntua omistajan silmissä normaalilta, sillä ne kehittyvät monesti hiljalleen.

Koiran hyvinvointi ja turvallisuudentunne voi heikentyä terveysongelmista siinä määrin, että oireilu alkaa näkymään yksin olemisessa. On yksilöllistä, mihin ongelmakäyttäytymiseen koiralla on sairastuessaan ensimmäisenä taipumus. Jos olet saanut suosituksen, että koirasi yksinolot kannattaa lopettaa, suositellaan koiran käyttämistä myös kattavassa terveystarkastuksessa. Näin ei päädytä tilanteeseen, jossa nähdään paljon vaivaa arkielämässä koulutuksen ja hoidon järjestämisen eteen, mutta koiran käyttäytyminen ei kuitenkaan lähde toivottuun suuntaan. Keskustele tutkimusmahdollisuuksista lisää kouluttajasi kanssa, jos mahdollista.

Digital Dogsitter logo Jotta koirallasi olisi hyvä olla kotona
build 332bc1d