Koiran yksinolojen lopettaminen

Kouluttaja tai Digital Dogsitterin kartoitus koirasi tilanteesta voivat neuvoa sinua lopettamaan koirasi yksinolot. Joidenkin koirien tilanne voi vaatia vakavuutensa vuoksi ehdotonta pysähtymistä ongelman ratkaisemiseksi. Ohje voi tuntua haastavalta, sillä arjen sujuminen täytyy tietenkin ratkaista jollakin tavalla. Onneksi tilanteeseen on olemassa useita käytännön ratkaisuja, eikä yksinolojen lopettaminen ennen koulutusta tarkoita, ettei koira voisi koskaan tulevaisuudessa olla yksin kotona. Tilanne on kuitenkin nollattava, jottei koiran hyvinvointi vaarannu tai vääränlaista oppimista yksin olemisesta tapahdu lisää.

Yksinolon kouluttaminenkaan ei todennäköisimmin onnistu, jos koiralla on samaan aikaan pelon täyttämiä, harjoituksista erillisiä yksinoloja esimerkiksi omistajan työpäivän aikana. Koiralle ei voida opettaa tässä asiassa tunnetilan suhteen samaan aikaan kahta asiaa: jos yksin olemiset ovat välillä pakollisia ja pelottavia, valuvat turvalliset ja hyvin suunnitellut yksinoloharjoitukset hukkaan. Epäjohdonmukaisuus hankaloittaa oppimista.

Koira kyljellään peitolla

Pelon toistaminen voimistaa ongelmaa

Kartoittavat kysymykset on rakennettu niin, että koiran pelon ja ahdistuneisuuden oireet erottuvat joukosta. Juuri pelko on erityisen tärkeää tunnistaa, sillä se lisääntyy tapahtuessaan. Koira ei voi ihmisen tavoin todeta jälkikäteen, ettei tilanteessa ollutkaan syytä paniikkiin. Yksin jätetty, pelokas koira kokeekin kaiken tilanteeseen liittyvän pelon aiheellisena, ja näin tilanteen toistaminen aiheuttaa pelon voimistumista. Jos pelkäävä koira jätetään yksin, puhutaan pelolle altistamisesta. Liiallinen, eli pelkoa tai ahdistuneisuutta aiheuttava altistaminen ei johda koiran tottumiseen tai siedättymiseen, vaan ylläpitää ja lisää ongelmakäyttäytymistä.

Pelottavat tilanteet on syytä lopettaa, sillä pitkällä aikavälillä koira voi sairastua fyysisesti pelon tuottaman stressin seurauksena tai satuttaa itsensä kotona. Pelokkailta koirilta löydetään usein esimerkiksi kynsivaurioita ja niillä voi olla erilaisia murtumia ulospääsy-yritysten takia. Hurjimmillaan koirat voivat myös yrittää poistua asunnosta jopa ikkunalasin läpi. Näiden lisäksi ongelmakäyttäytyminen pysyy yllä tai voimistuu, ja koiran kokonaisvaltainen hyvinvointi heikkenee, joka voi alkaa näkyä myös lisääntyvinä käyttäytymisen ongelmina muilla elämän osa-alueilla.

Ongelman ratkaisemiseksi mahdollisimman nopeasti ja parhaalla tavalla suosittelemme yhteydenottoa ammattiinsa kouluttautuneeseen kouluttajaan. Tarkista, että valitsemallasi kouluttajalla on ammattitutkinto, yliopiston eläinkouluttajakoulutus tai muu soveltuva alan koulutus oppilaitoksesta. Kouluttajalista-sivultamme löydät kouluttajia, joilla on valmiudet auttaa koiran yksinolo-ongelmien kanssa.

Voit myös varata ajan etäkeskusteluun kouluttajamme, koirien käyttäytymisen ongelmiin erikoistuneen eläintenkouluttaja Jenny Jalosen kanssa. Voitte yhdessä kartoittaa tilannettanne ja arvioida, minkälaista koulutusapua tarvitsette. Lue lisää ja varaa aikasi täältä.

Omat äänileikkeet ja pelko

Omistajan äänipalautteiden soittaminen koiralle Digital Dogsitterin avulla ei harmillisesti ole pelokkaiden koirien kohdalla ratkaisu. Ihmisen ääni voi saada koiran pyrkimään entistä voimakkaammin ihmisen luokse. Pelonsekaisessa tilassa koira ei todennäköisesti tunnista äänileikkeestä omistajan antamaa ohjetta rauhoittumiseen, vaan saattaa esimerkiksi luulla omistajan olevan lähettyvillä. Koska äänileikkeiden vaikutus on epävarma ja koiran kokonaisvaltainen hyvinvointi vaarantuu pelon ja mahdollisten pakenemisyritysten vuoksi, äänileikkeet kannattaa jättää tässä yhteydessä kokonaan kokeilematta ja päättää koiran yksinolot koulutussuunnitelman rakentamisen ajaksi.

Jos epäilet vahvasti, että koirasi ei ole voimakkaasti pelokas Oirekartoituksen testituloksesta huolimatta ja koet, että se kuitenkin hyötyisi omistajan äänipalautteista, voit kokeilla Digital Dogsitterin äänileikkeitä etähallintatyökalun avulla. Kirjautumalla palveluun toisesta laitteesta, voit seurata koirasi käyttäytymistä kodin ulkopuolella reaaliaikaisesti ja laittaa äänileikkeet pois päältä, jos ne eivät rauhoita koiraasi. Keskeytä kokeilu, jos äänileikkeet eivät rauhoita koiraasi heti muutamien äänipalautteiden aikana, ja lopeta koirasi yksinolot ohjeistuksen mukaan. Huomaa, että pelokkaan ja/tai itsensä mahdollisesti satuttavan koiran yksin jättäminen äänileikkeiden kokeilemiseksi voi olla koiran hyvinvoinnin kannalta haitallista. Kokeile äänileikkeitä vain koiralla, joka ei reagoi ahdistuneisuudella jo ennen lähtöäsi. Ole valmis keskeyttämään kokeilu heti, jos koira oireilee. Tutustu etähallinnan käyttöön ohjesivulta. Tarpeettoman stressin ja pelon tuottaminen koiralle on kielletty myös suomen eläinsuojelulainsäädännössä. Jos haluat silti kokeilla äänileikkeitä, tutustu niiden käytön ohjeistukseen Äänipalautteen käyttäminen koulutuksessa -ohjesivulta. Äänileikkeiden käyttö vaatii ennakkoharjoittelua.

Ratkaisuja arjen jatkamiseen

Koiran yksinolojen lopettaminen tuo monissa perheissä arkeen haasteita hoitopaikan järjestämiseksi. Jos koira pelkää yksin olemista, tilanne on kuitenkin pakottava. Siksi ongelman ratkaisemiseksi on keksittävä hoitojärjestely.

Vaihtoehtoja:

  • Koirahoitolat ja koirapäiväkodit järjestävät koirien päivähoitoa juuri eroahdistuskoirien omistajien tarpeisiin. Monessa paikassa on edullisempi kuukausihinta verrattuna yksittäisen hoidon ostamiseen.
  • Sukulaiset tai ystävät voivat viettää mielellään aikaa koirasi kanssa.
  • Toisen yksinolo-ongelmaisen koiran omistajat voivat olla yllättävä apu. Esimerkiksi Facebookin ryhmissä on ihmisiä, jotka ovat samassa tilanteessa. Jos koiranne tulevat toimeen keskenään, ehkä hoitoja voisi järjestää myös vielä tuntemattoman vertaisryhmäläisen kanssa.
  • Myös muut koiran omistajat voivat kiinnostua koiran hoidosta, jos vastineeksi otat välillä heidän koiransa hoitoon tarpeen vaatiessa.
  • Sosiaalisen median koiranhoitoryhmissä moni etsii hoitokoiraa virkistämään arkeaan.
  • Koiran ottaminen mukaan töihin on nykyään joissain työpaikoissa vaihtoehto. Toimistokoira virkistää työympäristöä!
  • Naapureilta voi kysyä, löytyykö heiltä kiinnostusta hoitaa koiraa. Näin välimatka on mahdollisimman lyhyt ja hoidon järjestäminen helppoa.

Hoidon järjestämisen kanssa vain mielikuvitus on rajana ja vaihtoehtoja on paljon. Jos sinulla ei ole arjessa tuttuja vaihtoehtoja hoitajiksi, voit hyvin todennäköisesti silti löytää sopivan hoitoratkaisun kohtuullisella vaivannäöllä.

Terveydentilan tarkistaminen

Monen koiran eskaloitunut ongelmakäyttäytyminen liittyy koiran terveyden ongelmiin. Samaan aikaan koiran omistajasta voi tuntua, että koira on ehdottomasti terve. Terveyden ongelmien tunnistamista hankaloittava tekijä on, että sairastunutkin koira voi syödä, juoda, leikkiä ja hyppiä aivan normaalisti, sillä koira on kivun ja huonovointisuuden piilottamisen mestari. Oman koiran kanssa eläessä myös näkyvät oireet alkavat helposti tuntua omistajan silmissä normaalilta, sillä ne kehittyvät monesti hiljalleen.

Koiran hyvinvointi ja turvallisuudentunne voi heikentyä terveysongelmista siinä määrin, että oireilu alkaa näkymään yksin olemisessa. On yksilöllistä, mihin ongelmakäyttäytymiseen koiralla on sairastuessaan ensimmäisenä taipumus. Jos olet saanut suosituksen, että koirasi yksinolot kannattaa lopettaa, suositellaan koiran käyttämistä myös kattavassa terveystarkastuksessa. Näin ei päädytä tilanteeseen, jossa nähdään paljon vaivaa arkielämässä koulutuksen ja hoidon järjestämisen eteen, mutta koiran käyttäytyminen ei kuitenkaan lähde toivottuun suuntaan.

Digital Dogsitter logo Jotta koirallasi olisi hyvä olla kotona
build 88f275f